Simone Peirache
Sculptor Entry / Home / Sculptures / Exposures / Actualities / Biography / Touch / Legal mentions / Partners
Gallery 1


Gallery 2


Gallery 3


Gallery 4


Gallery 5


Gallery 6


Gallery 7
Le Fou © S. Peirache   L'Homme Brisé © S. Peirache   Le Regard du Coeur © S. Peirache
  Souffrance © S. Peirache   Méditation © S. Peirache   La Perle © S. Peirache